ข้อมูลบริษัท

ปริทัศน์

ากความมุ่งมั่น และความตั้งใจจริงในการพัฒนาประสิทธิภาพของโช๊คอัพสำหรับตกแต่งรถจักรยานยนต์ เพื่อให้ได้โช๊คอัพที่มีคุณภาพและมาตรฐานในการใช้งานที่ดีที่สุด


การออกแบบโช๊คอัพที่เน้นการตอบสนอง ความต้องการของท่านผู้ใช้รถที่มีความหลากหลายและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพื่อสุนทรียภาพในการขับขี่และความปลอดภัย ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ที่ให้ความไว้วางใจตลอดมา


ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย และการควบคุมการผลิตที่ละเอียดในทุกขั้นตอน จึงทำให้โช๊คอัพ OKD เป็นโช๊คอัพที่มีคุณสมบัติตามที่ผู้ใช้ต้องการ เหมาะสำหรับรถที่ใช้งานทุกประเภท ความทนทาน และความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ ในทุกสภาวะของการขับขี่


ใส่ใจในการผลิต และประสบการณ์มากกว่า 30 ปีรวมถึงความตั้งใจจริงเหล่านี้จึงทำให้โช๊คอัพ OKD มีการพัฒนาไปอย่างไม่หยุดยั้ง จนได้การรับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001:2000 เราจึงเป็นผู้นำในด้านการผลิตโช๊คอัพตกแต่งเป็นเจ้าแรกในเมืองไทย


ซึ่งผลงานของ OKD ยังคงเป็นไปตามความต้องการของท่านผู้ใช้รถอยู่เสมอ คำแนะนำติชมที่ท่านผู้ใช้รถเสนอมา เราน้อมรับด้วยความยินดี และขอบคุณเป็นอย่างยิ่งลูกค้าของเรา

และในปัจจุบันนี้ OKD ได้ขยายตลาดไปสู่ทั่วโลก เรามีลูกค้ามากกว่า 20 ประเทศในแต่ละทวีป เช่น ทวีปเอเชีย ทวีปยุโรป ทวีปออสเตรเลีย ทวีปแอฟริกา ทวีปอเมริกา

Copyright © 2014 CHATCHAWAL ENGINEERING Part.,Ltd All rights reserved.