สินค้า

CHATCHAWAL ENGINEERING
OKD © 2014

Color

สีไส้

สีสปริง

Specifications

โช้คเดิม ( Original )
ประเภท :
Type :
ระบบ :
System :
ยาว :
Length :

รูบูต บน :
Bush size top :
รูบูต ล่าง :
Bush size bottom :
โช๊คหน้าคู่
Front Twin shock absorbers
น้ำมัน
Hydraulic Oil
235 mm
8 mm