สินค้า

CHATCHAWAL ENGINEERING
OKD © 2014

Color

สีไส้

สีสปริง

Specifications

โช๊คกึ่งตกแต่ง (Customize)
ประเภท :
Type :
ระบบ :
System :
ยาว :
Length :
ปรับความเร็วในการยืดกลับ :
Rebound :
รูบูต บน :
Bush size top :
รูบูต ล่าง :
Bush size bottom :
โช้คหลังคู่
Rear Twin shock absorbers
น้ำมัน , แก๊ส
Hydraulic Oil , Nitrogen Gas
300,315 mm
16 ระดับ
16 levels
14*20 mm
14*20 mm