สินค้า

CHATCHAWAL ENGINEERING
OKD © 2014

Color

สีไส้

สีสปริง

Specifications

โช๊คกึ่งตกแต่ง (Customize)
ประเภท :
Type :
ระบบ :
System :
ยาว :
Length :

รูบูต บน :
Bush size top :
รูบูต ล่าง :
Bush size bottom :
โช๊คหลังเดี่ยว
Rear Mono shock absorbers
น้ำมัน , แก๊ส
Hydraulic Oil , Nitrogen Gas
325 mm
10 mm